1. Nazwa cyklu :

ŻTC BIKE RACE 2017


2. Cel zawodów:

  • Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację.
  • Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych.
  • Rozwój form treningowych w kolarstwie.
  • Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.

3. Kalendarz wyścigów 2017:


• 23.04 – Grójec

• 30.04 – Łyszkowice pow. Łowicki

• 13.05 – Mińsk Mazowiecki

• 20.05 – Rawa Mazowiecka

• 21.05 – Nowy Kawęczyn pow. Skierniewice

• 24.06 – Jaktorów

• 25.06 – Dębe Wielkie

• 30.07 – Biała Rawska

• 06.08 – Góra Kalwaria

• 27.08 – Warka

• 03.09 – Żyrardów FINAŁ CYKLU

4. Informacje:

www.ztc.pl

5. Organizator:


Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów

96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5

e-mail: k.kwiatkowski1@poczta.onet.pl

tel: 601 287 932

Konto bankowe do wpłat przelewem : 68 1160 2202 0000 0002 8716 9050

Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec.

6. Kategorie wiekowe.

Podczas ŻTC BIKE RACE 2017 obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

W wyścigach szosowych SUPER PRESTIGE [SP]:

kobiece

Kategoria K20: 18 – 29 lat (rocznik 1999-1988)

Kategoria K30: 30 - 39 lat (roczniki 1987-1978)

Kategoria K40: 40 - 49 lat (roczniki 1977-1968)

Kategoria K50+ : 50 lat i więcej (rocznik 1967 i wcześniej)

męskie

Kategoria M20 : 18 - 29 lat (roczniki 1999-1988)

Kategoria M30 : 30 - 39 lat (roczniki 1987-1978)

Kategoria M40 : 40 – 49 lat (roczniki 1977-1968)

Kategoria M50 : 50 – 59 lat (roczniki 1967-1958)

Kategoria M60 : 60 – 69 lat (roczniki 1957- 1948)

Kategoria M70 : 70 – 79 lat (roczniki 1947-1938)

Kategoria M80: 80 lat i więcej (roczniki 1937 i wcześniejsze)

Podział na grupy startowe:

(M20-M30-RED) (M40-M50) (M60) (K20-K30-K40-K50+) (M70-M80)

Kategoria specjalna RED VIP : 18 lat i więcej(roczniki 1999 – 1977 posiadający licencję ELITA) – w tej kategorii nie prowadzimy klasyfikacji generalnej ani nie są przyznawane punkty challange’owe

Kategoria specjalna RED : 40 lat i więcej(roczniki 1977 i wcześniejsze) – w tej kategorii jest prowadzona klasyfikacja generalna cyklu , ale nie są przyznawane punkty challang’owe

W wyścigu szosowym FIT RACE [FR]:

Mężczyźni:

Kategoria M2 : 19 - 29 lat (rocznik 1998-1988),

Kategoria M3 : 30 - 39 lat (rocznik. 1987-1978),

Kategoria M4 : 40 - 49 lat (rocznik 1977-1968),

Kategoria M5 : 50 - 59 lat (rok ur. 1967-1958),

Kategoria M6 : 60 lat i więcej lat (rok ur. 1957 i wcześniej).

Wszystkie kategorie startują razem w jednej grupie startowej.

Młodzież:

Kategoria Młodzik : 13-14 lat (rocznik 2004-2003)

Kategoria Junior młodszy: 15-16 lat (rocznik 2002-2001)

Kategoria Junior: 17-18 lat (rocznik 2000-1999)

Najmłodsi: start tylko 23 kwietnia GRÓJEC i 24 czerwca JAKTORÓW

Kategoria ŻAK : 11-12 lat (rocznik 2006-2005)

UWAGA, można jednocześnie być zarejestrowanym w cyklu FIT RACE i w cyklu SUPER PRESTIGE , a także dodatkowo mieć rejestrację w kategorii specjalnej RED i RED VIP. Każda z tych rejestracji oznacza, że mamy pakiet startowy właściwy dla danej kategorii cyklu (maksymalnie możemy posiadać jednocześnie trzy pakiety np.: M5 w FIT RACE – M50 w SUPER PRESTIGE i RED w SUPER PRESTIGE) – posiadając właściwe pakiety, aby w danym dniu wystartować w danym wyścigu , nie trzeba tego zgłaszać, ale obowiązkowo trzeba jechać we właściwej grupie startowej z właściwym pakietem startowym. Start w niewłaściwym pakietem startowym lub niekompletnym pakietem oznacza bezwzględną dyskwalifikację.

UWAGA! Kategoria specjalna RED

RED to dodatkowa kategoria męska, w której będą mogli wystartować uczestnicy którzy skończyli 40 lat, a chcą jechać najdłuższy dystans wraz z kategoriami M20 i M30, ta kategoria nie zalicza punktów do challange’u MASTERS ale w cyklu ŻTC BIKE RACE ma swoją klasyfikację generalną cyklu.

RED VIP – to kategoria specjalna w której , jako goście, mogą startować kolarze z licencją ELITY. Aby wystartować w tej kategorii trzeba przejść procedurę rejestracji taką samą jak dla kategorii RED ale w e-mailowym zgłoszeniu OBOWIĄZKOWO trzeba podać numer ID licencji. W tej kategorii nagradzamy zawsze pierwszą trójkę na danym wyścigu i nie prowadzimy dla niej klasyfikacji generalnej. Kolarze z licencją Elity mogą wyłącznie startować w kategorii RED VIP jako goście startujący poza cyklem.

Aby wystartować w kategorii RED należy zarejestrować się w swojej normalnej kategorii (kategorii wynikającej z wieku) , a następnie na minimum 4 dni przed startem, wysłać zgłoszenie do kategorii RED – zgłoszenie wysyłamy mailem na adres : ztc@onet.eu – podając Imię , Nazwisko i pierwotną kategorię (np.: M40), a w wypadku kolarzy z licencją ELITY obowiązkowo numer licencji.

Po dokonaniu rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wpisanie na listę startową kategorii RED.

W kategorii RED obowiązują specjalne oznakowania i odrębne pakiety startowe. Uczestnik, który ma już pakiet startowy ze swojej kategorii musi wykupić dodatkowy pakiet startowy z kategorii RED.

7. Warunki uczestnictwa:

Aby uczestniczyć w wyścigach ŻTC BIKE RACE trzeba zarejestrować się do bazy uczestników, wykupić pakiet startowy (wielokrotnego użytku) i opłacić startowe – szczegółowy opis poniżej;


ŻTC BIKE RACE 2017 to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych dla wszystkich (zawodników z licencją i amatorów bez licencji) rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem ŻTC BIKE RACE 2017 będzie osoba spełniająca następujące warunki:

a) Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
• wypełni kartę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.żtc.pl (rejestracja za pomocą internetu nie jest możliwa na trzy dni przed terminem zawodów.), lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu imprezy – dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00.

b) Dokona opłaty startowej. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu i okazania w Biurze Zawodów.
c). pobierze pakiet startowy (odpłatność 20,00 zł.) – UWAGA ! Przez cały 2017 rok dla jednego uczestnika obowiązuje ten sam numer startowy – na pakiet startowy składają się numer z chipami montowany na rowerze pod siodełkiem i dwa numery materiałowe na koszulkę.

UWAGA 1 ! pakiety startowe z roku 2016 opublikowane na liście specjalnej - w zakładce LISTA STARTOWA /ZAPISY - zachowują ważność. Pozostałe pakiety z lat poprzednich nie będą funkcjonować i właściciele tych pakietów są zobowiązani do wykupienia nowych pakietów na 2017 rok.

UWAGA 2 ! Obowiązkowe wykupienie nowych pakietów startowych dotyczy wszystkich pań – w tym roku tworzymy w ramach SUPER PRESTIGE peleton składający się z czterech kategorii kobiecych – K20; K30; K40, K50+ - panie jadą razem w jednej grupie startowej, a punktują w czterech kategoriach.

W tym roku w ramach FIT RACE nie przewidujemy kategorii kobiecych.

W ramach dwóch edycji – 23 kwietnia w Grójcu i 24 czerwca w Jaktorowie organizujemy dodatkową grupę startową dla kategorii ŻAK. Ta kategoria startuje tylko z numerami na koszulkę i nie wykupuje pakietów startowych.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego zamocowania wszystkich trzech numerów. Numer z chipami musi być kompletny i zamocowany do sztycy pod siodełkiem, a numery na koszulkę muszą być zamocowane na wysokości nerek na plecach po obu stronach w sposób trwały i umożliwiający odczytanie numeru startowego przez cały czas trwania wyścigu.

Prawidłowe działanie chipów można każdorazowo sprawdzić w biurze zawodów . W wypadku niesprawności chipów można wymienić numer startowy:

- bezpłatnie w wypadku gdy cały numer jest kompletny , a chipy nienaruszone fizycznie

- odpłatnie (20,00zł) we wszystkich innych wypadkach.

W wypadku braku aktualnego pakietu z już nadanym numerem startowym (zagubienia, zniszczenia, zapomnienia itp.) można dokonać odpłatnej wymiany pakietu startowego na nowy o innym numerze ale wówczas poprzedni numer traci ostatecznie ważność i nie może być ponownie używany.

Zalecamy staranne przechowywanie całego pakietu startowego.

Uwaga: Kartę zgłoszeniową do cyklu ŻTC BIKE RACE 2017 wypełnia się tylko jeden raz w sezonie (osoby znajdujące się na liście startowej opublikowanej w zakładce LISTA STARTOWA/ZAPISY nie rejestrują się powtórnie) Karta obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział. Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed pierwszym startem w ŻTC BIKE RACE 2017, w którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu.”
Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku rejestracji na stronie www.ztc.pl .

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach ŻTC BIKE RACE 2017 jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich - na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów - wymagana pisemna zgoda na karcie zgłoszeniowej lub licencja zawodnika okazane w Biurze Zawodów Sędziemu Głównemu).

Każdy uczestnik ŻTC BIKE RACE 2017 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

8. Opłaty.

50 zł - opłata startowa uiszczona na minimum 5 dni przed wyścigiem

60 zł - normalny koszt uczestnictwa

20 zł - koszt uczestnictwa w kategoriach SUPER PRESTIGE M70 i kategorii FIT RACE: Młodzik, Junior Młodszy, Junior i Żak uiszczana na minimum 5 dni przed wyścigiem

30 zł – normalny koszt uczestnictwa w kategoriach SUPER PRESTIGE M70 i kategoriach FIT RACE: Młodzik, Junior Młodszy, Junior i Żak.

Kategoria M80+ jest zwolniona z opłaty startowej

20 zł – pakiet startowy wielokrotnego użytku składający się z trzech elementów: numeru z chipami montowanego na rowerze pod siodełkiem i dwóch numerów materiałowych na koszulkę.

Osoba posiadająca pakiet startowy i mająca opłaconą opłatę startową na daną edycję, jest automatycznie zarejestrowana do startu i nie ma obowiązku odwiedzania BIURA ZAWODÓW przed startem.

• 180 zł – opłata dla jednej osoby za cały sezon (10 edycji lub więcej ) w kategoriach SUPER PRESTIGE: M70 i kategoriach FIT RACE: Młodzik, Junior Młodszy i Junior – ta opłata obowiązuje tylko przed pierwszą edycją, a wpłata musi być dokonana przed 20- 04- 2017 przelewem na konto Organizatora.

Opłata startowa może być dokonywana gotówką w dniu zawodów lub w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.:

„ŻTC BIKE RACE 2017 – (SUPER PRESTIGE lub FIT RACE) - Żyrardów” oraz imię , nazwisko i kategorię uczestnika.

W przypadku nie podania tytułu wpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu zawodów zgodnie z obowiązującą taryfą.

Przelewów należy dokonywać na minimum 4 dni przed terminem zawodów.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 4 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

9. Program ramowy zawodów.

Każda edycja cyklu ŻTC BIKE RACE 2017 przeprowadzona będzie według następującego programu:
W dniu wyścigu:
• godz. 9:00 – 11:00 zapisy w Biurze Zawodów (dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00)

(dla osób rejestrujących się do startu w kategorii RED i RED VIP obsługa wyłącznie do godziny 10:00)

• godz. 12:00 – start czterech grup startowych w odstępach czasowych:

- M20-M30-RED - SUPER PRESTIGE

- M40-M50 - SUPER PRESTIGE

- FIT RACE – wszystkie kategorie

- M60 – 1min - K20, K30, K40, K50+ - 1min – M70-M80+ - SUPER PRESTIGE

• godz. 15.30 - 16.00 – dekoracja zwycięzców w około 20 minut po zakończeniu wyścigu na najdłuższym dystansie

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje , które będą ogłaszane przed każdą edycją imprezy na www.ztc.pl

10. Dystans.

Wyścigi szosowe SUPER PRESTIGE będą rozgrywane na dystansie 20 – 130 km w zależności od kategorii wiekowej.

FIT RACE rozgrywane będą na jednym dystansie - 40-60km.

11. Sposób przeprowadzania imprezy:


Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.


Wyścigi zostaną przeprowadzone na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje ŻTC BIKE RACE 2017 , według załączonych opisów i schematów zamieszczonych w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także dostępnych w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów , ratowników medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową.

Uczestnik sam odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń zgodnie z zamieszczonym na stronie www.ztc.pl dla danej trasy i kategorii wiekowej opisem.

WYNIKI – bezpośrednio po zakończeniu wyścigu publikujemy wyniki pierwszych 3 uczestników w każdej kategorii. Kompletne wyniki dotyczące wszystkich uczestników opublikujemy każdorazowo w ciągu 24 godzin na stronie www.ztc.pl w zakładce WYNIKI. Będą to wyniki wstępne – nieoficjalne, każdy uczestnik może wnieść reklamację w ciągu 48 godzin licząc od czasu publikacji wyników wstępnych. Po tym czasie i wprowadzeniu uznanych korekt wyniki stają się wynikami ostatecznymi i nie podlegają dalszym reklamacjom.

Ewentualne reklamacje są przyjmowane jedynie drogą mailową na >>kontakt<< ze strony www.ztc.pl .

12. Świadczenia dla zawodników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą,

• obsługę sędziowską

• posiłek regeneracyjny po wyścigu,
• pomiar czasu na cipach RFID.(pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora),

• fotofinisz na mecie

• serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
• zabezpieczenie medyczne,
• ubezpieczenie NW i OC

13. Klasyfikacja.

Klasyfikacja cyklu ŻTC BIKE RACE 2017 będzie przeprowadzona w wyżej wymienionych kategoriach.

Zwycięzcami w kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają cały dystans wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna cyklu dla wyścigów szosowych SUPER PRESTIGE i FIT RACE .

Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:
• Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
• Do Klasyfikacji Generalnej zaliczanych będzie pięć najlepszych wyników punktowych.
• Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach
• Punkty będą naliczane za klasyfikację w danej kategorii wg następującej tabeli:

500-480-465-450-435-425-420-415-410-405-

400-396-392-388-384-380-376-372-368-364-

360-357-354-351-348-345-342-339-336-333-

330-328-326-324-322-320-318-316-314-312-

310-309-308-307-306-305–304–303–302–301 itd – każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej , aż do 1 pkt.

Wszyscy którzy dojechali na miejscu dalszym niż 350 otrzymają po jednym punkcie.

• W Klasyfikacji Generalnej przy tej samej liczbie punktów wynikających z sumy 5 najlepszych wyników, decyduje łączna suma wszystkich zdobytych punktów. W wypadku kiedy i ta liczba jest identyczna decyduje wzajemna kolejność na ostatniej edycji cyklu, a jeśli obie osoby były na niej nieobecne to kolejność na edycji poprzedzającej itd.


14. Ruch drogowy.

• Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.

• W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych posesji.

• Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi.

• Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich uczestników.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.

15. Nagrody.


W 2017 roku pula nagród i trofeów w ŻTC BIKE RACE wynosi 50 000,- PLN.

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów. Na każdej edycji wśród uczestników obecnych przy dekoracji zwycięzców zostaną rozlosowane bony DOBRYCH SKLEPÓW ROWEROWYCH. Wśród ZWYCIEZCÓW cyklu w kategoriach zarówno w SUPER PRESTIGE jak i FIT RACE zostaną rozlosowane nagrody główne cyklu –

TYGODNIOWY POBYT W 4-OSOBOWYM APARTAMENCIE w Zakopanem.

16. Ceremonia dekoracji.

Nagrody, puchary oraz wszelkie trofea i świadczenia z tym związane będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośba o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.

17. Kary.

Obowiązują kary określone w przepisach PZKol.

18. Pomoc techniczna.

Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych zawodników. Pomoc techniczna dozwolona jest jedynie przez pojazdy techniczne lub osoby ze stałych miejsc w dowolnym punkcie trasy (z wyjątkiem ostatniego kilometra), jak też dopuszcza się pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami.


19. Protesty.

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

20. Informacje dodatkowe.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych cyklu.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestników wyścigu.
• Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

• Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej niż 30 metrów od anten pomiarowych.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową (bądź rejestrując się przez internet na stronie www.ztc.pl ) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).

• Informacje o najbliższych szpitalach znajdują się w informacjach o imprezie na stronie internetowej, a także w Biurze Zawodów w dniu wyścigów.

ŻTC BIKE RACE 2017 – ROWEREM PO ZDROWIE

REGULAMIN ZATWIERDZONY PRZEZ MWZKOL - 12 04 2017.